Ing. Antony Baan Hofman

Antony Baan Hofman is medeeigenaar van Baan Hofman ongevallenanalyse.

Antony heeft VWO op de middelbare school gedaan en is daarna HTS Autotechniek gaan studeren aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens zijn opleiding heeft hij een jaar lang stage mogen lopen bij het Korps Landelijke Politiediensten en het Nederlands Forensisch Instituut. Hij heeft hier onderzoek gedaan naar een uit de race-industrie bekende datalogger als meetinstrument voor voertuiggedrag voor de Politie en heeft onderzoek verricht naar driftgedrag bij voertuigen. Hij heeft in dit kader vele reconstructies meegemaakt en is dus op deze manier ook bekend geworden met ongevallenanalyse. Antony is opgeleid tot Gerechtelijk Deskundige en binnenkort zal de inschrijving in het LRGD worden voltooid.