Wat we doen

In de juridische nasleep van en verkeersongeval wordt Baan Hofman Ongevallenanalyse ingeschakeld om via onafhankelijk zelfstandig onderzoek de schuldvraag te beantwoorden. Meestal gebeurt dit wegens de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor letselschade vanuit strafrechtelijk of civielrechtelijk oogpunt. Daarbij staan naast de onafhankelijkheid ook de integriteit en de kwaliteit van het onderzoek voorop.

Bij de analyse van een ongeval worden moderne en beproefde technieken toegepast voor zowel een dynamische visualisatie van de toedracht als het berekenen van opgetreden snelheden en krachten. Om die reden staat bij Baan Hofman Ongevallenanalyse het begrip innovatie hoog in het vaandel. Zonodig worden beschikbare technieken aangepast of verder ontwikkeld, bij voorbeeld voor het vastleggen van de toedracht of ter berekening van bio-mechanische parameters.

Bij het uitvoeren van een onderzoek kan Baan Hofman Ongevallenanalyse bogen op een jarenlange en brede ervaring bij de politie die gekoppeld is aan een wetenschappelijke aanpak. Deze combinatie leidt bij het onderzoeken van een ongeval tot een practische en diepgaande toetsing van denkbare hypotheses. De daarbij uit te voeren analyses leveren een afgewogen resultaat en een solide basis voor een te voeren juridische procedure.

Baan Hofman Ongevallenanalyse staat onder leiding van Willem Baan Hofman en zijn zoon Antony. 

 

U kunt onze brochure hier downloaden.