Diensten

Al of niet in overleg met wederpartij kan worden besloten dat wij het onderzoek verrichten in uw dossier/zaak. U kiest dan voor een bedrijf dat een kwalitatief hoogstaand product levert en dit op een uiterst integere wijze verzorgt. De rapportage zal controleerbaar zijn en de onderzoeken reproduceerbaar.

Voor de analyse is informatie nodig. De gegevens die uit het dossier voorvloeien kunnen, indien nodig, worden aangevuld door:

-   Onderzoek op de ongevalslocatie
-   Onderzoek naar verkeerslichtinstallaties
-   Onderzoek aan de betrokken voertuigen
-   Onderzoek naar verzekeringsfraude
-   Sporenonderzoek

Hierbij kan worden gedacht aan visualiseren van de locatie, maten en afstanden bepalen en het beoordelen van de schades en bepalen van voertuigparameters, benodigd voor de berekeningen. Indien dit allemaal niet voldoende is om een goede analyse te kunnen maken, kan het onderzoek uitgebreid worden met:

-   Het horen van betrokkenen en getuigen
-   Een complete of gedeeltelijke reconstructie van het ongeval.

Met de gegevens uit het onderzoek kan, met behulp van het ongevalsimulatieprogramma PC-Crash, een simulatie en een animatie worden gemaakt van het ongeval. Hiermee kunnen de berekende snelheden en hypotheses worden getoetst. Ook kan een animatie worden gebruikt om het slachtoffer of wederpartij een beeld te geven hoe het verloop was van de aanrijding of wat de oorzaak was.

Wij hebben een eigen bedrijfspand met daarin een meetlaboratorium en een instructieruimte waarin we opleidingen kunnen verzorgen in ons vakgebied of kan met meerdere personen casuïstiek worden behandeld.