Wie en wat we zijn

Willem heeft zijn kennis en ervaring opgedaan gedurende zijn ruim 20-jarige loopbaan bij een afdeling van de Verkeersongevallen- & analysedienst (VOA) van de politie. Vanuit die betrokkenheid bij het vak heeft hij in 2009 Baan Hofman ongevallenAnalyse opgericht. Naast opdrachten van verzekeraars is hij zich tevens gaan inzetten voor slachtoffers van verkeersongevallen door de schuldvraag en de aansprakelijkheid te onderzoeken van ongevallen die hen zijn overkomen. En omdat de objectiviteit en de integriteit van een uitgevoerde analyse boven elke twijfel verheven moeten zijn, heeft Willem met succes de opleiding tot "Coördinator Fraudebeheersing" gevolgd bij het NIVREhet Nederlands Instituut van Register-Experts.

Antony  heeft na zijn VWO de opleiding Autotechniek gevolgd aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. In 2013 is hij toegetreden tot het bedrijf. Antony is niet alleen rekenkundig heel sterk, maar ook juridisch goed onderlegd. In 2017 heeft hij aan de Universiteit Leiden met succes een aanvullende opleiding tot Gerechtelijk Deskundige gevolgd. De juridische expertise die Antony inbrengt, is geformaliseerd met zijn inschrijving in het LRGDhet Landelijke Register van Gerechtelijke Deskundigen.

De uitzonderlijke combinatie van hun expertises maakt Willem en Antony tot een zeer sterk onderzoeksteam dat in staat is tot het succesvol analyseren van complexe ongevallen.