Uitspraken

Uitspraak Gerechtshof Den Haag. Reachtacker reed achteruit op haventerrein waarbij het slachtoffer werd aangereden 2021.

Vrijspraak art. 6 WVW. De verdachte rijdt op het haventerrein achteruit met reachstacker en raakt stratenmaker die daar werkzaamheden uitvoert. Ten laste is gelegd dat veroorzaken ongeval te wijten is aan het rijden op een plek waar dat niet was toegestaan en aan het niet goed kijken, maar dat is geen van beide bewezen. Niet onaannemelijk dat de verdachte door combinatie van omstandigheden het slachtoffer ondanks goed kijken niet heeft waargenomen. Tevens vrijspraak van overtreding van art. 5 WVW, reeds omdat het ongeval niet heeft plaatsgevonden op de openbare weg als bedoeld in die bepaling.

Door te werken met camerabeelden en in combinatie met een 3D fotogrammetrische opname van het terrein en reachtacker kon de situatie worden gereconstrueerd. Daarmee kon de rechtbank werken met een fotorealistisch beeld en daaruit conclusies trekken. 

Klik hier voor de volledige uitspraak

 

Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden betreffende het van rijstrook wisselen op de autosnelweg 2021. 

Wij hebben onderzoek gedaan naar de toedracht van een dodelijk ongeval waarbij de discussie bestond wie van rijstrook heeft gewisseld. Hoewel dit altijd moeilijk te bepalen is, konden we toch door de hoeveelheid aan sporen bepalen wat de toedracht was. Het Gerechtshof vond onze onderbouwing overtuigend en ging geheel mee met onze bevindingen. 

Klik hier voor de uitspraak 

 

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland 2020. Ongeval tussen fietser en voetganger. Overmacht?

Fietser aansprakelijk voor ongeval tussen fietser en voetganger. Gebleken dat fietser enkele seconden zicht op voetganger moet hebben gehad voordat ongeval plaatsvond. Overmachtverweer slaagt niet.

Klik hier voor de volledige uitspraak

 

Uitspraak rechtbank Gelderland 2020. Opzettelijk inrijden op slachtoffer

Verdachte wordt verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag door opzettelijk in de richting van [slachtoffer] te (blijven) rijden, tegen zijn lichaam te rijden (waardoor hij ten val is gekomen) en/of over hem heen te rijden.

Hoewel er in ons werk eigenlijk altijd slachtoffers zijn te betreuren, is het wel goed om voor de rechtbank een zo'n goed mogelijk beeld neer te leggen wat de toedracht van een ongeval was. Daarmee kan de rechtbank ook beter en een weloverwogen uitspraak doen. In deze casus hebben wij een volledige 3D simulatie gemaakt waarbij je vanuit elk standpunt kunt onderzoeken wat er precies is gebeurd. 

Klik hier voor de volledige uitspraak

 

Uitspraak Rechtbank Overijssel 2019. Gordelkorting

Deelgeschil. Eenzijdig ongeval met ernstig letsel passagier. Geen vermindering schadevergoedingsverplichting verzekeraar als gevolg van eigen schuld passagier. Geen aanwijzing dat onoplettendheid of onvoorzichtigheid van de bestuurder (onder invloed van verdovende middelen) heeft bijgedragen aan totstandkoming van het ongeval of de (ernst van de) gevolgen daarvan. Onvoldoende aanknopingspunten dat de passagier geen gordel om had op het moment van het ongeval. 

Afhankelijk van het ongeval kan een gordel wel of niet verschil maken in het ontstane letsel. Door het ongeval te simuleren en in een simulatiemodel te maken van de inzittenden kan hierover iets worden bepaald. In deze zaaak hebben dit gedaan.

Klik hier voor de volledige uitspraak

 

Uitspraak Rechtbank Amsterdam 2019

Inhoudsindicatie

Een bromfietser die op 11 september 2016 in Amsterdam Nieuw-West met teveel alcohol op een andere bromfietser heeft aangereden, moet een schadevergoeding betalen. Twee bromfietsen kwamen elkaar tegemoet op een vrijliggend fietspad en kwamen met elkaar in botsing. De discussie bestond of één van de bromfietsers naast de bromfiets liep of heeft op de bromfiets gereden. Op basis van een simulatiemodel waren we in staat om het botsverloop in beeld te brengen en konden de toedracht bepalen.

Klik hier voor de uitspraak