Proces verbaal bij ernstige verkeersongevallen

Met ingang van 7 maart jl. wordt bij alle ernstige ongevallen waarbij politie aanwezig is (geweest) een proces-verbaal van de aanrijding opgesteld. Deze informatie wordt maandelijks naar de Stichting Processen Verbaal (SPV) gestuurd. Ook de informatie uit de kenmerkenmelding wordt (uiterlijk) vanaf eind april automatisch aan de SPV verstrekt zo heeft minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in reactie op een verzoek van de SPV, die samen met negen andere betrokken organisaties, eind januari de noodklok luidde. (Bron: Nieuwsbrief schade)

Proces verbaal bij ernstige verkeersongevallen
Met ingang van 7 maart jl. wordt bij alle ernstige ongevallen waarbij politie aanwezig is (geweest) een proces-verbaal van de aanrijding opgesteld. Deze informatie wordt maandelijks naar de Stichting Processen Verbaal (SPV) gestuurd. Ook de informatie uit de kenmerkenmelding wordt (uiterlijk) vanaf eind april automatisch aan de SPV verstrekt zo heeft minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in reactie op een verzoek van de SPV, die samen met negen andere betrokken organisaties, eind januari de noodklok luidde.

De SPV vroeg ‘met de nodige urgentie’ de ministers aandacht voor de gebrekkige verkeersongevallenregistratie, die in de dagelijkse praktijk leidt tot onvrede en onbegrip bij het slachtoffer en zelfs tot onnodig schrijnende situaties bij de afhandeling van (letsel)schades.

Opstelten benadrukt in zijn brief, die begin vorige week bij de SPV binnenkwam, dat de ongevalsregistratie van de politie in 2013 op orde komt. Zo wordt de zogenoemde Basis Voorziening Informatie van de politie aangepast, waardoor de registratie niet alleen centraler, maar ook vollediger wordt. Bovendien zegt de minister toe dat de nationale politie informatie- en instructiemateriaal zal opstellen. “De dienders zullen voor een goede registratie worden geïnstrueerd. Ook dat is uiterlijk eind 2013 afgerond.”

Theo Kremer, directeur van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars en één van de ondertekenaars van de brief aan de minister, reageert positief op de toezeggingen van Opstelten. “Wij zijn ontzettend blij dat de minister eindelijk opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de bestaande beleidsregels. Het helpt verzekeraars en daarmee ook het slachtoffer. Verkeersongevallen zijn soms ontzettend ingewikkeld, zeker als sprake is van letsel, maar ingewikkeld of niet: verzekeraars moeten zich volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade binnen drie maanden uitlaten over de aansprakelijkheid. Het spreekt denk ik voor zich dat een snel beschikbaar en volledig proces verbaal het voor verzekeraars makkelijker maakt om die afweging te maken, zodat ze ook sneller de schade kunnen afhandelen.”