Cursus oriëntatie verkeersongevallenanalyse

De cursus is speciaal ontwikkeld voor letselschadeadvocaten, -juristen, -schaderegelaars en –experts om rapporten naar aanleiding van een verkeersongevallenanalyse beter te begrijpen en doorgronden. Wanneer u als professional beter inzicht heeft in de diverse aspecten van dit specifieke vakgebied en de mogelijkheden binnen de ongevallenanalyse kent, bent u ook in staat de juiste vragen te stellen naar aanleiding van een rapport. Wat zijn de aandachtspunten waar u op moet letten bij een technisch en tactisch onderzoek? Maar ook wat zijn de mogelijkheden op het gebied van verkeersongevallenanalyse? Een combinatie van theorie en interactie zorgt ervoor dat u snel met het geleerde aan de slag kunt.


Voor advocaten

Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, mag u als advocaat zelf beoordelen of het volgen van een bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt. Om aan te kunnen tonen dat u het onderwijs heeft gevolgd, vragen wij u voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomst een presentielijst te ondertekenen en ontvangt u na afloop een certificaat van deelname. Het is aan te bevelen dat u tevens een programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt en het aantal netto uren onderwijs. Voor meer informatie over de verdere voorwaarden van de Nederlandse Orde van Advocaten verwijzen wij u naar de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid. Het aantal lesuren voor deze bijeenkomst is 3 uur.

 
Het Nivre, branche Personenschade, heeft 10 PE punten toegekend    
Docent: Willem Baan Hofman , Baan Hofman Ongevallenanalyse

Doelgroep:
Letselschadeadvocaten, -juristen, -schaderegelaars en -experts.

Resultaat:  
Na afloop zijn de deelnemers beter in staat een verkeersongevallenanalyse te beoordelen en te lezen.

Tijdsduur:  
De workshop duurt 3 uur waarbij aan de hand van praktijksituaties wordt gewerkt.


Voor belangstelling graag contact opnemen met Baan Hofman ongevallenanalyse