Symposium fraudeonderzoek en bewust gereden aanrijdingen

Wij hebben meegewerkt aan de organisatie van dit symposium.

Afgelopen half jaar hebben wij meegewerkt aan de organisatie van het tweede EVU ( Europese vereniging voor ongevallenonderzoek en ongevallenanalyse) symposium. Het symposium stond geheel in het teken van onderzoek naar fraude en bewust gereden schaden. Een onderwerp waarin het nodig blijkt heel veel onderzoek te verrichten. Technisch bewijs moet veelal uitkomst bieden of het al dan niet een bewust gereden schade betreft. Baan Hofman ongevallenanalyse heeft hierin alle kennis en middelen die nodig zijn om tot een goede bewijsvoering te komen.