3D fotogrammetriesoftware in gebruik genomen

We hebben een nieuw programma in gebruik genomen om wegen en ongevallocaties fotogrammetrisch, 3D, in beeld te brengen. Het werkt perfect en door deze nieuwe techniek kunnen we nog nauwkeuriger werken.

We kunnen stereobeelden maken van een ongevallocatie en daarna kunnen, softwarematig, alle foto's worden getrianguleerd. Na de triangulatie kunnen willekeurige maten uit de foto's worden afgeleid.