Willem Baan Hofman

Bij de VOA was Willem onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van processen-verbaal. Als ongevallenanalist heeft hij de ongevallenanalyse zien uitgroeien van het noteren van sumiere gegevens op de achterkant van een doosje tot een zeer specialistisch vakgebied. Daarbij heeft hij voorop gelopen in het meedenken, ontwikkelen en verbeteren van de werkwijze. Als examinator heeft hij bijgedragen aan een gestructureerde beoordeling van kandidaten op grond van de door hen uitgevoerde analyse van een verkeersongeval en het bijbehorend technisch onderzoek aan de betrokken voertuigen.

Door Willem’s werk bij de politie ging zijn interesse ook uit naar de civiele afhandeling van letselschades. Dit bracht hem in contact kwam met letselschaderegelaars, waarbij hij ervoer dat er op dit terrein nog veel te doen viel. Mede om die reden is Willem een eigen onderzoeksbureau gestart, waaruit in 2009 Baan Hofman Ongevallenanalyse is voortgekomen.