Antony Baan Hofman

Tijdens zijn opleiding Autotechniek heeft Antony stage gelopen bij het Korps Landelijke Politiediensten en het Nederlands Forensisch Instituut. Tijdens die stage heeft hij voor het analyseren voertuiggedrag onderzoek naar de mogelijkheid om het driftgedrag van voertuigen te meten met behulp van een uit de race-industrie bekende datalogger.

In het kader van zijn stage heeft Antony vele reconstructies van ongevallen meegemaakt. Dankzij deze op de praktijk gerichte leerweg is hij goed bekend geworden met de ongevallenanalyse als vakgebied.