Antony Baan Hofman

Tijdens zijn opleiding Autotechniek heeft Antony stage gelopen bij het Korps Landelijke Politiediensten en het Nederlands Forensisch Instituut. Tijdens die stage heeft hij voor het analyseren voertuiggedrag onderzoek naar de mogelijkheid om het driftgedrag van voertuigen te meten met behulp van een uit de race-industrie bekende datalogger.

In het kader van zijn stage heeft Antony vele reconstructies van ongevallen meegemaakt. Dankzij deze op de praktijk gerichte leerweg is hij goed bekend geworden met de ongevallenanalyse als vakgebied.

Antony is sinds 1 januari 2023 ingeschreven in het Landelijk register voor gerechterlijk deskundige. Al eerder had hij aan de universiteit Leiden zijn diploma hiervoor behaald. Hij is afgestudeerd voor zowel strafrecht als civiel recht. 

 

LRGD