PC-Crash

PC-Crash is software dat veel wordt toegepast binnen de verkeersongevallenanalyse. Wij beschikken over deze software en zijn hierin opgeleid. Jaarlijks wordt bijscholing gevolgd.

Het programma kan de meeste berekeningen uitvoeren, maar kan ook een virtuele reconstructie maken. Na het invoeren van de juiste parameters is het programma in staat om een verkeersongeval te simuleren. Het bewegingsverloop van de voertuigen kan daarmee worden verduidelijkt. Daarna is het mogelijk om dit te visualiseren in de vorm van filmfragmenten of foto's. Dit kan nuttig zijn om zichtlijnen te verduidelijken.