Meetapparatuur

-  Trekkrachtmeter

Soms is het nodig om een glijvertraging te meten. Wij beschikken over een trekkrachtmeter waarbij we bij, met name, motorfietsen en bromfietsen de glijvertraging kunnen meten.

-  Acceleratie/Deceleratiemeter

Om tot een nauwkeurige snelheidsberekening te komen kunnen we remvertragingen en versnellingen meten. We maken gebruik van de DL1 Pro van Race Technology met een bewegingssensor IM06 en een 20 HZ gps module. Hiermee zijn we in staat reconstructies te houden waarbij een schat aan data wordt verzameld om een nauwkeurige analyse te verrichten. 

- Total station

We hebben de beschikking over landmeetapparatuur, waarbij we grotere ongevallocaties zeer nauwkeurig kunnen inmeten. 

- Uitlezen voertuigdata

Er komen steeds meer voertuigen met een zogenaamde EDR Event Data Recorder. Hierin wordt de aanrijding van een voertuig en de laatste 5 seconden vastgelegd. Afhankelijk van het type kan een beter inzicht worden verkregen in de grootte van de impact, maar ook of gordels zijn gedragen, of er is geremd en dat soort informaite. Een analyse van deze gegevens blijft noodzakelijk. Inmiddels hebben wij ervaren met analyseren daarvan en de resultaten zijn goed en betrouwbaar. 

Daarnaast kan het van belang zijn om de storingsdata en de zogenaamde freezeframes uit te lezen van de voertuigen. Dit kan helpen met het bepalen van de toedracht van een verkeersongeval, maar ook in fraudezaken. Om fraudeurs niet wijzer te maken gaan we hier verder niet op in. Omdat deze uitleesapparatuur merkgebonden is en de autofabrikanten hier hoge kosten van in rekening brengen is het niet mogelijk om voor elk merkt en type auto appartuur te hebben. We hebben inmiddels voor een groot aantal merken de apparatuur. Daarnaast werken we samen met een grote dealerorganisaties. Informeer naar de mogelijkheden.