Fotogrammetrie

Wij bieden de mogelijkheid om de ongevalslocatie volledig in 3D in beeld te brengen. Het voordeel van ons systeem is dat hieruit ook maten en afstanden kunnen worden afgeleid met een zeer hoge precisie. Dit heet fotogrammetrie.

Door dit nog verder door te ontwikkelen werken wij samen met ingenieursbureau Geodelta, om foto's uit uw dossier of persfoto's te kunnen gebruiken om een correcte analyse te maken, waarmee er duidelijkheid ontstaat over de schuldvraag en aansprakelijkheid. Zo zijn wij continu bezig met de ontwikkeling op het gebied van verkeersongevallenanalyse. Deze techniek zal mogelijk in de toekomst bij de politie worden gebruikt bij ernstige verkeersongevallen, maar wij hebben al de beschikking over deze methode. Hierdoor hebben wij een enorme kennisvoorsprong en zijn klaar voor de toekomst op het gebied van verkeersongevallenanalyse.

De stereo-opnamen worden gemaakt met een gecalibreerde camera en gecalibreerde schaalbaken, zodat de nauwkeurigheid kan worden gegarandeerd.

 

Hieronder een voorbeeld van een uitgewerkte ongevallocatie in 3D