Dossierbeoordeling

U kunt uw dossier ter beoordeling bij ons aanbieden. Hierna kan in veel gevallen al worden aangegeven waar de mogelijkheden liggen. In overleg met u wordt dan bepaald hoe een eventueel nader onderzoek gaat plaatsvinden. Dit alles met één belangrijk doel: "De waarheid boven tafel "

Wanneer u uw dossier aan ons overlegt, zal een vooronderzoek worden uitgevoerd. Hieruit wordt dan een inschatting gemaakt wat er nodig is om het onderzoek tot een goed einde te brengen en de richting aangeven van de uitkomst. Op basis van het vooronderzoek kan een offerte worden opgesteld.

Indien er al een technisch analyserapport is opgesteld, kunnen wij een contra-analyse uitvoeren. De mogelijkheden hiervan kunnen na de beoordeling van het dossier aan u worden overlegd.