Onderzoek en analyse

Vaak is het zo dat er al veel informatie beschikbaar is in het dossier. In de analyse van ongevallen wordt informatie met elkaar verbonden, wordt er gezocht naar aanvullende informatie en wordt duidelijk wat er is gebeurd of wat er gebeurd kan zijn.

Voor de analyse is informatie nodig. De gegevens die uit het dossier voorvloeien kunnen, indien nodig, worden aangevuld door:

-   Onderzoek van de ongevalslocatie
-   Onderzoek aan de betrokken voertuigen
-   Sporenonderzoek

Hierbij kan worden gedacht aan visualiseren van de locatie, maten en afstanden bepalen en het beoordelen van de schades en bepalen van voertuigparameters, benodigd voor de berekeningen. Indien dit allemaal niet voldoende is om een goede analyse te kunnen maken, kan het onderzoek uitgebreid worden met:

-   Het horen van betrokkenen en getuigen
-   Een complete of gedeeltelijke reconstructie van het ongeval.

Met de gegevens uit het onderzoek kan, met behulp van het ongevalsimulatieprogramma PC-Crash, een simulatie en een animatie worden gemaakt van het ongeval. Hiermee kunnen de berekende snelheden en hypotheses worden getoetst. Ook kan een animatie worden gebruikt om het slachtoffer of wederpartij een beeld te geven hoe het verloop was van de aanrijding of wat de oorzaak was.