Interviewgesprekken

Ter completering van het onderzoek kunnen getuigen en betrokkenen worden geïnterviewd. Maar ook om duidelijkheid te verschaffen over een ongeval kan dit worden gedaan. Er is soms zeer weinig bekend over een ongeval waarbij het noodzakelijk is om partijen te intervieuwen. Bij een goed verhoor zou een stuk duidelijkheid moeten komen in de aansprakelijkheid.

Wij kunnen voor u verklaringen opnemen om daarmee een goede analyse te maken.

U kunt ons ook separaat opdracht geven tot het opmenen van verklaringen van getuigen en/of partijen.

In alle gevallen zult u dit gerapporteerd krijgen in originele en, door geïnterviewde persoon, ondertekende versie.