Reconstructie

Uit het onderzoek kan blijken dat een reconstructie nodig is, bijvoorbeeld door tegenstrijdige verklaringen of omdat er te veel gegevens ontbreken. Een reconstructie kan dan duidelijkheid bieden.

De reconstructies die kunnen worden uitgevoerd zijn:

-   Rem- en rijproeven
-   Situatie nabootsen volgens verklaringen en sporen
-   Botsproeven
-   Virtuele reconstructie

Afhankelijk van het vraagstuk dat voorligt, kan een reconstructie gegevens opleveren. Door rem- en rijproeven met het betrokken of vergelijkbaar voertuig kunnen dynamische voertuigparameters worden vastgesteld. Hierbij valt te denken aan snelheden en remvertraging, en hoe een getuige dit interpreteert.

Een ander soort reconstructie is meer tactisch gericht. Hoe hebben de voertuigen gereden en waar hebben ze gestaan, volgens verklaringen van getuigen en betrokkenen. Hiermee kan worden bepaald of de geschetste scenario's technisch mogelijk zijn en hoe de beleving strookt met de beleving van de andere betrokkenen en getuigen.

Indien er duidelijkheid gebracht dient te worden over het ontstaan van de schades, terwijl referentiemateriaal tekort schiet, kunnen er botsproeven worden uitgevoerd. Deze proeven zullen de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen en kunnen gelden als parameter in de rest van het onderzoek.

De reconstructie zal worden uitgevoerd op de ongevalslocatie of op een nagebootste locatie.

Een andere vorm van reconstructie is de virtuele reconstructie. Hier kan de ongevalslocatie in 3D worden gevisualiseerd. Zicht, posities en ongevalsverloop kunnen worden gesimuleerd en in beeld gebracht worden.