Onderzoek van ongevalslocatie

De locatie van een ongeval kent vele aspecten die meespelen in de oorzaak en onstandigheden van een ongeval. Om duidelijkheid te verschaffen in het onderzoek kan de locatie worden gevisualiseerd en opgemeten. Op deze manier kan de locatie worden gereconstrueerd in simulaties of in fysieke vorm. Met de nieuwste technieken op het gebied van fotogrammetrie kan dit in 3D. Met deze nieuwe techniek zijn wij uniek en deze techniek heeft zich al in een aantal zaken bewezen een grote meerwaarde te hebben.

In het onderzoek van de locatie kan de nadruk worden gelegd op zicht. Zichtlijnen kunnen worden gereconstrueerd en obstakels worden vastgelegd. Dit zal als basis dienen voor de analyse.

Ook de infrastructuur wordt in beeld gebracht. Zijn er factoren, zoals het wegdek of het verloop van de weg, die invloed uitoefenen op het gedrag van voertuigen of betrokkenen.

Verkeerslichtinstallaties kunnen worden geanalyseerd, om te zien hoe deze zijn afgesteld en of dit van invloed is geweest op de aanrijding.

Tevens kan worden bepaald welke snelheden verantwoord zijn voor de constructie van de weg en randfactoren.